Map of Industrial Heritage
Filter:

Durrës : "Skëndërbe" Brandy Distillery
Durrës : "Telat Noga" tobacco factory
Tiranë : "Ali Kelmendi" food plant
Tiranë : "Dinamo" Mechanical Plant
Shkodër : "Drini" plant
Durrës : "Enver Hoxha" Shipyard
Tiranë : "Enver" Mechanical plant
Tiranë : "Enver" Tractor Plant (new complex)
Tiranë : "Enver" Tractor Plant (old complex)
Berat : "Mao Zedong" textile plant
Tiranë : "Migjeni" Artistic Enterprise
Tiranë : "Misto Mame" wood plant
Elbasan : "Nako Spiru" wood plant
Tiranë : "Partizani" plant
Tiranë : "Stalin" textile plant
Elbasan : "Steel of the Party" Metallurgical Complex
Berat : Agricultural enterprise
Kuçovë : AIPAs former offices
Kavajë : Artistic enterprise
Berat : Artistic enterprise
Berat : Battery plant (new site)
Berat : Battery plant (old site)
Kuçovë : Bitumen-board factory
Elbasan : Bread factory
Berat : Bread factory
Kuçovë : Brick factory
Durrës : Brick factory
Shkodër : Brick factory
Lushnjë : Brick factory (new site)
Lushnjë : Brick factory (old site)
Elbasan : Bricks factory
Elbasan : Bricks factory
Shkodër : Buna Bridge
Elbasan : Carbonate materials factory
Elbasan : Cast-Iron Plant
Elbasan : Cement factory
Shkodër : Cement factory
Durrës : Chemical plant
Elbasan : Coal coking plant
Tiranë : Coal-fired power plant
Rrogozhinë : Cotton processing factory
Kuçovë : Detergent Factory
Elbasan : Ferrochrome Plant
Lushnjë : Flour factory
Shkodër : Flour factory
Berat : Flour production factory
Kavajë : Food factory
Elbasan : Food-conservation factory
Shkodër : Funicular cable plant
Elbasan : Funicular Railway
Tiranë : Glass factory
Kavajë : Glass factory
Lushnjë : Grapes factory
Banjë : Hydro-Electric Power Station of Banjë
Tiranë : Hydroelectric Power Station
Elbasan : Iron melting plant
Tiranë : Krrabë Coal Mine
Durrës : Marsh Pumping Station
Shkodër : Meat processing factory
Durrës : Mechanical Enterprise of Railroad
Kuçovë : Mechanical Plant
Tiranë : Mëzez Coal Mine
Lushnjë : Milk factory
Berat : Milk processing factory
Tiranë : Myshqeta Coal Mine
Kavajë : Nail and bolt plant
Elbasan : Nickel-cobalt Plant
Kuçovë : NPN and NPA
Rrogozhinë : Oil factory
Shkodër : Oil factory
Cërrik : Oil Refinery
Kuçovë : Oil Refinery
Ura Vajgurore : Old Bridge
Ura e Kuçit : Old Bridge
Berat : Olive Oil Factory
Kavajë : Paper processing plant
Lushnjë : Paper processing plant
Shkodër : Paper processing plant
Elbasan : Plant 12
Elbasan : Plant of lamination
Durrës : Plastic factory
Lushnjë : Plastic plant
Tiranë : Porcelain (new complex)
Tiranë : Porcelain (old complex)
Shkodër : Powdered milk factory
Tiranë : Priskë Coal Mine
Ura Vajgurore : Quarries
Durrës : Radio-television plant
Elbasan : Refractory materials factory
Tiranë : Shoe and leather processing factory
Shkodër : Shoe and leather processing factory
Durrës : SIE-Rubbers
Tiranë : Silicate Brick Factory
Shkodër : Soap factory
Shkodër : Soap factory
Berat : State Warehouses
Berat : Sunflower oil factory
Tiranë : The "Antibiotic"
Kuçovë : The Cinema
Kuçovë : The Library
Kuçovë : Thermoelectric Station TEC
Tiranë : Tiranë-Durrës Railway
Elbasan : Tobacco factory
Berat : Tobacco Processing Factory
Shkodër : Tobacco Processing Plant
Shkodër : Tomato sauce factory
Durrës : U.M.B
Tiranë : Valias Coal Mine
Berat : Winery
Shkodër : Winery
Shkodër : Wires plant
Shkodër : Wood processing factory

Industrial Archaeology Publication

Ftesa